Islam om kvindens rolle

I forsøget på at blive klogere på islam, har jeg anskaffet mig en koran på dansk. Det er blevet klart for mig at sproget og ordvalget i de forskellige oversættelser varierer voldsomt, og det må man tage in mente i dette indlæg. Den jeg selv har købt, lader til at være en lettere redigeret udgave af koranen – en slags “mild” version, som direkte giver en helt andet indtryk af teksten. (Den er udgivet af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse). Herunder vil jeg liste nogle vers fra koranen (både på dansk og engelsk – i de tilfælde hvor budskabet bliver anderledes), for at få et indblik i hvad det vil sige at være kvinde i islam.

Om mandens ret til kvinden:

2:222. “De spørger dig om menstruation. Sig: “Det er et ubehag.” Så hold jer borte fra kvinder under menstruationen, og søg ikke hen til dem, før de er rene. Men når de er rene, så gå til dem, sådan som Allah har befalet jer. Sandelig, Allah holder af dem, som angrer, og Han holder af dem som er rene.” – I den engelske oversættelse lyder denne markerede passage: “When they are clean, have intercourse with them whence God enjoined you”. (Intercourse = samleje).

2:223. “Jeres kvinder er en ager for jer, så gå til jeres ager, som I ønsker.” – (ager = mark/vang)

4:34. Mænd er kvinders formyndere, for så vidt at Allah giver nogle fortrin frem for andre, og at de spenderer af deres ejendom. De retskafne hustruer er lydige og vogter over det, som Allah har holdt hemmeligt. Men de kvinder, hvis ulydighed og opsætsighed i frygter, forman dem, derpå gå fra dem i sengen, så tugt dem. Hvis de bliver jer lydige, så gør ikke noget mod dem. Sandelig, Allah er ophøjet, stor.” – (Formynderi: “ubeføjet overtagelse af en persons ret til at træffe egne beslutninger”(1)) Den engelske oversættelse er, igen, mere direkte: “Men have authority over women because God has made the one superior to the other, and because they spend their wealth to maintain them. Good women are obedient. They guard their unseen parts because God has guarded them. As for those from whom you fear disobedience, admonish them and forsake them in beds apart, and beat them.”

Om kvindens sociale status i islam:

4:11. (Om arv) “(…) En søns andel er lig to døtres. (…)”– Og på engelsk: “A male shall inherit twice as much as a female.”

2:282. (Om kvindelige vidner) “(…) lad der være to vidner blandt jeres egne mænd. Men hvis der ikke er to mænd (tilgængelige), så en mand og to kvinder, som I kan godtage som vidner (og finder retskafne og pålidelige), sådan at hvis en af dem skulle glemme, så kan den anden påminde (hende).” – Den kvindelige hjerne synes altså af ringere værdi (Den manglende hukommelse kunne skyldes de bank hun har fået). 

2:228. “(…) Og ligesom mændene har rettigheder over kvinderne, har kvinderne tilsvarende rettigheder over dem. Men mændene står et trin højere end dem” – Så hvilken “tilsvarende rettighed” bliver der talt om? Gud -> Mænd -> Kvinder -> Dyr. På engelsk: “Women shall with justice have rights similar to those exercised against them, although men have a status above women.

Tidligere muslimsk kvindes historie om hvorfor hun forlod religionen:

Om poligami, slaver og samleje med piger

4:3. “(…) så gift jer med de kvinder, som er tilladt for jer; to, tre eller fire. Men hvis I frygter, at I ikke vil kunne yde dem retfærdighed, så kun én kvinde eller de, som er i jeres besiddelse. (…)” – Dette er endnu et eksempel på at den danske oversættelse er utrolig mild, og direkte fravælger visse ord. Den engelske skriver: “(…) then you may marry other women who seem good to you: two, three, or four of them. But if you fear that you cannot maintain equality among them, marry one only or any slave-girl you may own.

65:4. “Og de af jeres hustruer, som ikke mere venter menstruationen, og de, som ikke har menstruation – skulle i være i tvivl – deres venteperiode er tre måneder. Og de gravide kvinder, deres venteperiode (slutter ved) barnets fødsel. Og den, som frygter Allah, ham vil Allah gøre det let for.” – (Venteperioden = Hvornår man må “indgå nyt giftermål” ved samleje) Her giver den engelske igen et helt andet billede: “If you are in doubt concerning those of your wives who have ceased menstruating, know that their waiting period shall be three months. The same shall apply to those [of your wives] who have not yet menstruated.” – Altså ikke gravide kvinder, men unge piger der endnu ikke er begyndt at menstruere.

4:24. “Kvinder, som har ægtemænd, er gjort forbudt for jer, undtagen dem, som kommer i jeres besiddelse. (…)” – Og den engelske: “[Forbidden to you are] married women, except those whom you own as slaves.” – Så “kommer i jeres besiddelse” = dine slaver.

2:221. “Gift jer ikke med kvinder, som dyrker afguder, før de er blevet troende. En troende slavepige er sandelig bedre end en afguds-dyrkende kvinde, selvom hun måtte tiltale jer. (…)”

Om hvad der forventes af den troende kvinde

24:31. “Og sig til de troende kvinder, at de også skal holde deres blik sænket og vogte deres kønsdele og ikke vise deres forskønnelse, undtagen det, som er synlig af sig selv. Og de skal trække deres hovedslør sammen over deres bryst, og de må ikke vise deres forskønnelse til nogen andre end deres ægtemand, deres fædre, deres ægtemands fædre,  deres sønner, deres ægtemands sønner, deres brødre, deres brødres sønner, deres søsters sønner, deres kvinder, deres slavinder, de mandlige tjenere, som ikke har seksuelt begær, og børn, som endnu ikke forstår sig på kvinders tildækning. Og de må ikke trampe med fødderne, sådan at andre får noget at vide om den forskønnelse, som de skjuler. (…)” 

33:32: “O I Profetens hustruer! I er ikke lig andre kvinder. Hvis I er gudfrygtige, så vær ikke smigrende i jeres tale, så han, som har en sygdom i hjertet, bevæges til lyst. Og tal ærefuldt. 33. Bliv i jeres hjem. Stil ikke jeres forskønnelser til skue, som man gjorde tidligere i uvidenhedens tid. (…)”

Konklusion – Menstruerende kvinder er urene. Kvinden er mandens “mark”, som han kan have samleje med som han har lyst. Manden er kvinden overlegen, og har autoritet over hende – hun skal opfylde hans krav, eller få tæsk. Kvindens sociale/juridiske status er halvdelen af mandens – han er over hende. Muslimske mænd må have op til fire koner, inkluderedet piger der endnu ikke er kommet i puberteten, samt det antal sexslaver han ønsker. En muslim må ikke gifte sig med en ikke-muslim (medmindre at vedkommende konverterer). Kvinder skal dække sig selv, og må kun blive set af familiemedlemmer eller slaver.

Koranen indeholder også “mildere” vers om kvinder, der er mere “ligestillings”-orienterede (Men selv i disse får man i indtryk af at kvinden er mandens ejendom, og at hun er af ringere værdi. Disse vers bliver dog bredt ignoreret, specifikt i lande som praktiserer sharia – og i visse muslimske grupperinger, såsom Taliban, Wahhabis, Salafis og iranske Shiites.

At der skulle stå modstridende vers i koranen, forstærker på ingen måde ordet som værende kommet fra en guddommelig autoritet. Lad os slutte af med en imams udtalelser om kvinder: (link)

Kilder:

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s